DVDFab

DVDFab 11.0

Backup, copy, and write DVDs of the most usable formats
Người dùng đánh giá
4.1  (326 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
11.0.6.6 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Fengtao Software Inc.
Copy important data from a DVD to an empty disc of the following formats: DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL, and DVD-R DL. Duplicate it to an ISO file that is stored on your hard drive or remote server, quickly and without compromising the recording quality.
DVDFab-In-One là một linh hoạt phối hợp của tất cả các quyền lực DVDFab sản phẩm -- DVD Rõ, DVD Tể, Blu-ray Rõ, Blu-ray Tể, Blu-ray để DVD Converter, 2D để 3D Converter, Blu-ray 3D Tể, DVD Tạo, Blu-ray Tạo, Video Converter, và File Transfer.
DVDFab cung cấp hoàn toàn hoàn thành giải pháp cho các DVD/Blu-ray/video vấn đề và hình chữ hoàn toàn.
Thông tin được cập nhật vào: